ИЗВРШЕНА ПРАКТИЧНА ПРОВЕРА ПЛАНСКИХ РЕШЕЊА ИЗ ПЛАНА ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ ОПШТЕ БОЛНИЦЕ

Дана 26.10.2018. године у Општој болници «Ђорђе Јоановић» Зрењанин извршена је редовна годишња практична провера планских решења из Плана за ванредне ситуације Опште болнице.

Изведена је вежба под називом «Искра 18», а која је организована и спроведена на основу Одлуке о организовању и извођењу вежбе и Елабората за њено извођење. Овим документима утврђени су циљеви и задаци вежбе.

Вежбом је руководила директорка Опште болнице др Тешић Ивана, а Иван Дајић, шеф Одсека одбране и заштите и Игор Деља, референт заштите од пожара, координирали су и усмеравали вежбовне активности.

Циљ вежбе био је да се провере, обуче и оспособе запослени, као и Служба обезбеђења за извршавање задатака у случају избијања пожара и провера спремности за ефикасну заштиту и евакуацију

Задаци који су постављени пред учеснике у вежби били су: идентификација и дојава пожара, локација пожара и њено обезбеђење, обавештавање ватрогасно-спасилачке јединице и припреме за њен долазак, обезбеђење услова за њено деловање (ослобађање прилаза објекту, искључивање струје, плина и лифтова) и почетно гашење пожара. Такође, задатак је био и извршити припреме за евакуацију људства и садејствовати у евакуацији

Вежба «Искра 18» изведена је на Интерном одељењу – Одсеку кардиологије, уз активно учешће запослених и Службе обезбеђења Опште болнице и ватрогасно-спасилачке јединице из Зрењанина.