ПРОЈЕКАТ „УНАПРЕЂИВАЊЕ ПОДРШКЕ ЖЕНАМА СА ИНВАЛИДИТЕТОМ“


Први семинар за чланове радних група центара за жртве сексуалног насиља у оквиру пројекта „Унапређивање подршке женама са инвалидитетом“ одржан је 24.05.2018. у Општој болници „Ђорђе Јоановић“ Зрењанин. Кључна тема семинара је препознавање специфичности начина на који се остварују права, односно задовољавају потребе жена са Инвалодитетом које су доживеле насиље у породици, са нагласком на сексуално насиље.
Сексуално насиље је озбиљно питање јавног здравља и људских права са последицама по физичко, ментално, сексуално и репродуктивно здравље жена. Уз то, сексуално насиље, сексуалност жена са инвалидитетом и жена уопште, у овдашњој култури граничи се са табуом. Због тога је пројекат „Унапређивање подршке женама са инвалидитетом“, који организација … ИЗ КРУГА – ВОЈВОДИНА из Новог Сада спроводи у сарадњи са Агенцијом Уједињених нација за родну равноправност и оснаживање жена – УН Wомен, и уз финансијску подршку Европске комисије, усмерен ка центрима за жртве сексуалног насиља. Ови центри, основани при општим болницама у седам градова Војводине, резултат су пројекта „Заустави – заштити – помози“ који спроводи Покрајински секретаријат за здравство у сарадњи са Центром за подршку женама из Кикинде, уз финансијску подршку УНТФ-а.